Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

toekomst scenario

Loopbaan thema interview
Hoe kom je er achter op welke manier je het beste verder kunt gaan met je loopbaan, als je vastloopt in je werk, of de voldoening is verdwenen? Die manier kun je het beste leren van jezelf.

Als je weet hoe je tot nu toe je loopbaan en je werkidentiteit hebt geconstrueerd, kun je dat gebruiken om te achterhalen hoe je nu het beste verder kunt gaan. Met het loopbaan constructie interview achterhaal je hoe je dat zelf hebt gedaan en leer je van jezelf

Levensfases

Je hebt zelf je loopbaan tot nu toe vormgegeven. In verschillende fasen in je leven heb je zelf je identiteit geconstrueerd met behulp van een talent wat je in die fase hebt ontdekt, gekoppeld aan je drijfveren, motieven, interesses. Een levensfase is een periode in je leven met in grote lijnen stabiele omstandigheden, zoals je basisschool tijd, middelbare schoolperiode of je eerste lange baan.

Talenten

Elke fase heeft zijn eigen thema, die aangeeft wat de belangrijkste ontwikkeling is die je in die fase hebt doorgemaakt. Je bouwt je identiteit telkens op rond een aantal basis elementen: de kernvaardigheid (je talent) die je inzet en de basis motivatie om iets wat essentieel is voor jezelf te bereiken, dus wat je kunt en wat je wilt. Dat wordt aangestuurd door zaken die jezelf wat minder in het vizier hebt, zoals je drijfveren en je basis thema (wat wil je bereiken in en met je leven). Deze zaken heb je niet zomaar in het luchtledige ontwikkelt, de omstandigheden bepalen voor een belangrijk deel wat er gebeurt.  Het kan soms zelfs lijken of de omstandigheden volledig bepalen wat er is gebeurd: “ ik kwam bij toeval in dit werk terecht”, “ eigenlijk wilde ik wat anders gaan doen, maar daar kreeg ik geen kans voor”. Toch bepaald onze meest effectieve reactie op de omstandigheden ons talent en geeft het vorm aan onze drijfveer in een passende motivatie voor die fase van ons leven. Het gaat er daarbij niet om wat het resultaat is van onze activiteiten, maar welke verandering en welke ontwikkeling of verbetering er heeft plaatsgevonden. Bij het ontrafelen van de constructie kijken we voortdurend naar die verandering: waar komt het vandaan, wat is er veranderd op dit moment en hoe gaat het eruit zien in de toekomst. De verandering is zichtbaar als je de fases met elkaar vergelijkt en met name in de overgang van de ene fase naar de volgende. Binnen elke fase vind er een ontwikkeling plaats: hoe beter je het talent benut, hoe sterker het wordt, tot een bepaald optimum, daarna vlakt het weer af of het verminderd zelfs.  

Nieuw scenario

Als je op dit moment een loopbaan vraag hebt, zit je waarschijnlijk in het eind van de fase. Met behulp van de inzichten in jouw manier van werken en vooral van veranderen, kun je de overgang naar een volgende fase zo goed mogelijk ter hand nemen. Met het loopbaan constructie interview haal je de elementen bij elkaar voor een scenario voor die nieuwe fase, met daarin verschillende nieuwe kanten die bij jezelf ontwikkelt kunnen worden. Je kunt een aantal alternatieve scenario’s ontwerpen die je vervolgens in de praktijk kunt uitproberen. Pas in de praktijk kun je merken welke kant het echt op gaat, welk nieuw talent zich aandient en welke motivatie passend is.

Het loopbaan constructie interview levert je de bouwstenen en de constructie methode die je zelf hebt ontwikkeld.

Uitproberen

Het loopbaan thema interview gaat stapsgewijs door je eigen loopbaan, van je huidige situatie terug naar de vorige fases. Je kunt het uitproberen of deze aanpak geschikt voor je is, door met het interview over je huidige situatie te beginnen. Als het aanspreekt, kun je vervolgens het interview uitbreiden naar de vorige fasen en gaan werken aan je eigen scenario's. 

mijn perspectief Contact