Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

ontwikkel advies 45+

Gratis ontwikkel advies voor 45+ ers
Halverwege je loopbaan is het verstandig om over de toekomst na te denken. Gaat alles goed, heb je het naar je zin, houdt je het vol en wat gebeurd er op je vakgebied?

Met een loopbaan ontwikkeladvies kun je daar mee aan de slag. Voor verschillende beroepsgroepen is dit advies nu gratis.

Halverwege je loopbaan is het verstandig om eens naar de toekomst te kijken:
- wil je wel door met het werk wat je nu doet?
- welke ambities heb je in dit werk of daarbuiten?
- zijn er mogelijkheden om door te groeien in je werk ?
- hou je dit werk wel vol de komende jaren?
- bestaat je beroep nog wel in deze vorm over 5 jaar?

Loopbaan ontwikkel advies

Voor dit soort vragen kun je een loopbaan ontwikkeladvies krijgen. Dit geeft je de kans om eens wat uitgebreider naar je eigen toekomst te kijken en te bepalen wat je kunt en wilt doen als veranderingen wenselijk zijn. Het loopbaan ontwikkel advies geeft je de ruimte om naar jouw specifieke situatie te kijken, alternatieven te bespreken en de haalbaarheid daarvan te toetsen.

Het loopbaanperspectief programma maakt die overstap naar geschikt ander werk mogelijk door inzicht te geven in de wijze waarop je jouw professionele profiel hebt opgebouwd en op welke manier je dat kan inzetten voor alternatieve richtingen, een plan B voor als het nodig is. Het realiseren van zo’n plan B kost tijd, wellicht vergt dat opleiding of nieuwe werkervaring, waar je de tijd voor moet nemen. Elke situatie is natuurlijk weer anders, ons loopbaan perspectiefprogramma sluit aan op je eigen verhaal. Het is een kort traject van vier uitgebreide loopbaan gesprekken met een Loopbaan Thema Interview.

Het Loopbaan ontwikkeladvies 45+ is gratis voor medewerkers, ambtenaar of zelfstandige zonder personeel van 45 jaar of ouder, die voor minimaal 12 uur per week werkzaam zijn. Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen er geen gebruik van maken.

Beroepsgroepen

De deelnemer dient voorts werkzaam te zijn in één van de volgende beroepsgroepen:

  • Secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten, met uitzondering van medewerkers uit de secor zorg en welzijn;
  • Cateringmedewerkers;
  • Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • Schoonmakers; en
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst
  • Werkenden in het primair onderwijs (alle werkenden in deze sector)
  • Werkenden in het middelbaar beroepsonderwijs (alle werkenden in deze sector).

Neem contact op voor meer informatie.  

met je talent aan de slag

Met loopbaancoaching gebruik je jouw eigen verhaal om je loopbaan thema te ontdekken. Met het Career Story Interview kun je met die verhalen je kernthema en je talent ontdekken en inzetten bij de keuzes die je wilt maken.

mijn perspectief Contact