Loopbaancoaching

Loopbaanperspectief

Loopbaanadvies

In kaart brengen
Bij een loopbaan onderzoek kunnen loopbaan testen helpen om te achterhalen wat je sterke en zwakkere punten in het werk zijn.

Goede loopbaan testen brengen je kwaliteiten, capaciteiten en interesses in kaart. Als je met behulp van deze kaart een eigen route wilt uitstippelen, moet die informatie nog wel betekenis krijgen. Dat doe je door de waardevolle punten er uit te halen die richtinggevend voor een route kunnen zijn. 

Het kan zijn dat je erg goed bent in het structureren van activiteiten, het helpen van anderen of het verhelpen van storingen, maar  welke waarde of betekenis heeft dat voor je. Pas als je dat weet kun je die kaart gaan gebruiken. Datzelfde geldt voor de informatie over de functies en beroepen, ook die krijgen pas betekenis als je weet of er ook reële kansen zijn om er wat mee te doen. Daar is actuele arbeidsmarktinformatie voor nodig.

Goede loopbaan testen kunnen patronen en verbanden snel inzichtelijk maken, zodat ze kunnen dienen als startpunt bij de zoektocht naar werk dat echt bij je past. De uitkomsten van loopbaan testen moeten daarvoor nog wel goed geïnterpreteerd worden, voor een goede conclusie over een loopbaan richting heb je niet alleen een betrouwbare kaart nodig, maar ook een goed kompas. Dat kompas haal je uit je eigen verhaal over je loopbaan. Met het Career Story Interview kun je de betekenis achterhalen en zicht krijgen op je motieven, drijfveren en talent.

 Wij maken gebruik van de loopbaan testen van MeursHRM, de Q1000, die met betrouwbare vragenlijsten de volgende terreinen inzichtelijk maken:

  • Cognitieve capaciteiten zijn vermogens die betrekking hebben op leren, redeneren, oordelen, abstraheren, omgaan met nieuwe situaties en oplossen van problemen.
  • Persoonlijkheid is het geheel van karaktereigenschappen dat aan de basis ligt van gedrag. Je persoonlijkheid bepaalt de reacties op een situatie. Q1000 persoonlijkheid brengt vijf universele karaktereigenschappen in kaart en meet daarnaast tien combinaties van deze vijf karaktertrekken. Het resultaat is een compleet persoonlijkheidsbeeld, waarmee het werkgedrag nader verklaard kan worden.
  • Gewenste werksoort is het type werkzaamheden dat een persoon wil doen binnen zijn of haar werk. Q1000 onderzoekt de  interesse voor bepaalde werkzaamheden.
  • Een gewenst werkgebied geeft de sector of branche aan waarbinnen iemand wil werken, los van wat hij of zij binnen deze sector voor soort werkzaamheden wil doen.
  • Gewenste cultuur is de soort organisatiecultuur waarin iemand zich thuis voelt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een passende bedrijfscultuur positief van invloed is op tevredenheid, betrokkenheid en werkprestaties.
  • Competentie-analyse is een analyse van resultaatgericht werkgedrag. Het gaat daarbij om effectief gedrag, waarmee iemand een zo groot mogelijk bijdrage aan een resultaat levert.

Loopbaan testen kun je gebruiken om:

  • Sterke en zwakke kanten in het functioneren te ontdekken
  • Keuze mogelijkheden in kaart te brengen
  • Gerichte en betrouwbare feedback te krijgen
  • Beroepen en functies te verkennen
mijn perspectief Contact